FANDOM


 1. 孙子曰:凡用兵之法,将受命于君。
 2. 合军聚众,交和而舍。
 3. 莫难于军争。军争之难者,以迂为直,以患为利。
 4. 故迂其途,而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。
 5. 军争为利,军争为危。
 6. 举军而争利,则不及;委军而争利,则辎重捐。
 7. 是故卷甲而趋,日夜不处,倍道兼行,百里而争利,则擒三将军。
 8. 劲者先,疲者后,其法十一而至。
 9. 五十里而争利,则蹶上将军,其法半至。
 10. 三十里而争利,则三分之二至。
 11. 是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。
 12. 故不知诸侯之谋者,不能豫交。
 13. 不知山林、险阻、沮泽之形者,不能行军。
 14. 不用乡导者,不能得地利。
 15. 故兵以诈立,以利动。
 16. 以分和为变者也。
 17. 故其疾如风,其徐如林。
 18. 侵掠如火,不动如山。
 19. 难知如阴,动如雷震。
 20. 掠乡分众,廓地分利。
 21. 悬权而动。
 22. 先知迂直之计者胜,此军争之法也。
 23. 《军政》曰:言不相闻,故为之金鼓;视不相见,故为之旌旗。
 24. 夫金鼓旌旗者,所以一人之耳目也。
 25. 人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。
 26. 故夜战多火鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也。
 27. 三军可夺气,将军可夺心。
 28. 是故朝气锐,昼气惰,暮气归。
 29. 故善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。
 30. 以治待乱,以静待哗,此治心者也。
 31. 以近待远,以佚待劳,以饱待饥,此治力者也。
 32. 无邀正正之旗,无击堂堂之陈,此治变者也。
 33. 故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆。
 34. 佯北勿从,锐卒勿攻。
 35. 饵兵勿食,归师勿遏。
 36. 围师遗阙,穷寇勿迫。
 37. 此用兵之法也。